Ceník bezpečnostních služeb | Kontaktní formulář

Vaše bezpečnost ve Vašich rukou

Neváhejte nás kontaktovat a vyřešte své problémy s námi .

V souvislosti se zvyšující se kriminalitou dochází k poměrně velkému rozšíření klientely soukromých bezpečnostních služeb.

Klientem bezpečnostních a detektivních služeb nejsou již pouze společnosti a firmy, pro které byla mnohdy agentura zárukou pro pojistnou smlouvu, ale služby využívají i soukromé osoby, které se již s následky kriminality setkali, a kteří chtějí pro sebe a své blízké zajistit pocit jistoty a bezpečí.

Vzhledem k tomu, že nelze ve všech případech spoléhat na státní orgány, především proto, že jejich úlohou jsou v první řadě represivní opatření, je naše činnost zaměřena především na preventivní opatření předcházející trestné činnosti, jejímu zmírnění , a především k minimalizaci všech škod trestnou činností způsobených. Existují i další důvody pro využití našich služeb, např. latentní šikana na školách vašich dětí, podezření z drogových a jiných závislostí, sexualní harassment, vydírání, vyhrožování apod.

Kontaktujte Nás

NON-STOP 604 542 043

Jeremiášova 1110/21
Praha 5 - Stodůlky
155 00

Tel: +420 604 542 043
Tel: +420 733 715 425
e-mail: info@ph-security.cz

více »

Spolupracovníci

Naši pracovníci jsou vesměs absolventi bezpečnostně právních oborů ( např. prevence kriminality,  krizové řízení , speciální pedagogika a psychologie) a dlouholetí zaměstnanci státních ozbrojených složek.

Tito pracovníci jsou mimo jiné připraveni v následujících oblastech

  • Verbální a neverbální komunikace
  • Morální a etická pravidla

více »

Ochrana osob, doprovod při přepravě cenin, přeprava cenin

  • zahrnuje služby osobních strážců, ozbrojené doprovody osob, materiálů, cenin a uměleckých předmětů, služby řidičů, poradenství v této oblasti bezpečnosti
  • vypracování podrobné analýzy bezpečnostní situace, návrh a realizaci preventivních opatření, příprava a instruktáž ochranného týmu, represivní opatření apod.

 

více »

Ochrana a ostraha objektů

  • Návrh, příp. spolupráce při realizaci bezpečnostních opatření v situační a primární prevenci kriminality)
  • Audit v oblasti bezpečnosti objektů, hodnocení pro pojistné ústavy
  • Kombinace opatření mechanické, fyzické a elektronické ochrany objektů
  • Recepční a strážní služby
  • Pořadatelské služby
  • Vstupní a výstupní kontroly

více »