Ochrana majetku

OSTRAHA A OCHRANA VIP OBJEKTŮ, REZIDENCÍ, HOTELŮ, KONFERENCÍ A KONGRESŮ, APOD.

Pro tento typ objektů, resp. i jednorázových akcí zajišťujeme služby pomocí vybraných pracovníků.

Uvedený typ objektů, s ohledem na přítomnost VIP klientely, zvýšená rizika i potřebu vysoce profesinálního vystupování pracovníků ostrahy a ochrany vyžaduje specifický přístup k plnění úkolů s důrazem na reprezentaci především samotného objektu, či klientů.
Zvlaštní důraz u našich pracovníků klademe na znalost morálních a etických norem pro různá etnika a národy, na odlišnosti v oblasti verbální i neverbální komunikace, společenská pravidla apod.

Uvědomujeme si, že úroveň našich pracovníků bude jedním z kritérií, podle kterých bude hodnocena i úroveň našeho klienta. Proto, při poskytování uvedených služeb klademe důraz  na výběr a přípravu pracovníků, přičemž pracovníci , kteří absolvují výběrové řízení úspěšně, procházejí obdobím dlouhodobé přípravy .
Tito pracovníci jsou mimo jiné připraveni i v následujících oblastech:

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Morální a etická pravidla
 • Základy psychologie
 • Hotelové, příp. kongresové prostředí - odlišnosti od běžných objektů
 • Chování, resp. vystupování pracovníků vůči personálu, resp. klientům
 • Eletronické ochranné a hlásné systémy
 • Evidence událostí a zpracování reportingu
 • Rizikové faktory uvedených objektů
 • Kontrolní mechanizmy, preventivní opatření
 • Požární ochrana a prevence
 • Evakuační činnost
 • Součinnost organizačních složek objektů s ochrannou službou
 • Činnost hotelových detektivů
 • a další dle povahy objektu, příp. specifických požadavků klienta

Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.