Ochrana objektů

OCHRANA A OSTRAHA OBJEKTŮ

  • Návrh, příp. spolupráce při realizaci bezpečnostních opatření v situační a primární prevenci kriminality)
  • Audit v oblasti bezpečnosti objektů, hodnocení pro pojistné ústavy
  • Kombinace opatření mechanické, fyzické a elektronické ochrany objektů
  • Recepční a strážní služby
  • Pořadatelské služby
  • Vstupní a výstupní kontroly
  • Služby v oblasti PO a BOZP
  • Kontroly pohybu osob a vozidel v objektech
  • Obsluha systémů CCTV, EZS, EPS
  • Pochůzkové systémy