Ochrana osob a cenin

OCHRANA OSOB, DOPROVOD PŘI PŘEPRAVĚ CENIN, PŘEPRAVA CENIN

  • zahrnuje služby osobních strážců, ozbrojené doprovody osob, materiálů, cenin a uměleckých předmětů, služby řidičů, poradenství v této oblasti bezpečnosti
  • vypracování podrobné analýzy bezpečnostní situace, návrh a realizaci preventivních opatření, příprava a instruktáž ochranného týmu, represivní opatření apod.

  • komunikace v českém, anglickém, německém a ruském jazyce
  • součástí služeb je technické vybavení ochranného týmu, komunikační prostředky, příp. kontrola vozidel a budov na přítomnost nebezpečných látek, technických zařízení a špionážní techniky, případně zajištění chráněných ( konspirativních ) prostor v případech přímého ohrožení
  • limousine sevis - luxusní vozy značek Audi, VW, Mercedes, BMW a další

Podrobnosti a problematiku ochrany osob, činnosti osobních strážců a ochranných týmů vysvětlíme při osobním jednání.